Polityka Jakości

Misją firmy jest uzyskanie poziomu satysfakcji Klienta oraz załogi firmy z przeprowadzonego procesu obsługi klienta, zapewniające możliwości efektywnego funkcjonowania i rozwoju firmy.

Świadcząc usługi w zakresie doradztwa technicznego, sprzedaży i handlu wyrobów gotowych oraz komponentów elektrycznych, elektronicznych i elektrotechnicznych na wymagającym i konkurencyjnym rynku krajowym i zagranicznym, mamy świadomość, iż nasza droga do sukcesu prowadzi przez podążanie za zmieniającymi się wymaganiami klientów, ciągłą poprawę organizacji pracy przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej fachowości  i wysokiej jakości pracy pracowników firmy.

W związku z tym, aby w pełni realizować naszą misję, firma WWelektronik postawiła przed sobą strategiczne cele, których realizacja stanowi nasz najwyższy priorytet:

  • ciągłe doskonalenie organizacji pracy,
  • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie ich stosowania,
  • utrzymanie wysokiej jakości prowadzonej działalności sprzedażowej,
  • sprzedaż komponentów wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie,
  • powtarzalność i terminowość dostaw,
  • osiągnięcie statusu lidera wśród dostawców komponentów do wiązek kablowych u obsługiwanych klientów.

Cele jakościowe realizować będziemy poprzez:

* zaangażowanie i przywództwo najwyższego kierownictwa w odniesieniu do SZJ,

* ciągłe monitorowanie procesów oraz spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów, wypełnianie mających zastosowanie wymagań prawnych,

* prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania przez kierownictwo w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz jego doskonalenia,

* szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz szkolenia zawodowe aby zapewnić swoim pracownikom możliwość rozwoju i satysfakcję ze współuczestnictwa w sukcesie firmy,

* motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, 

* promocję poprzez jakość, jako firmy wiarygodnej i skutecznej w działaniu potrafiącej sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w obszarze naszej działalności,

*zakup towarów od sprawdzonych i wyselekcjonowanych producentów i dostawców,

*Zapewnienie odpowiednich zasobów w celu realizacji niniejszej Polityki Jakości.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie systemu zarządzania jakością.

     Marlena Pedrycz       Prezes Zarządu                                                                    Sopot dn. 30.05.2017